Tapahtumat

tietosuoja

tietosuoja

Tietosuojakäytäntö

 

1. tietosuoja yhdellä silmäyksellä

Yleisiä huomautuksia

Seuraavissa ilmoituksissa annetaan yksinkertainen yleiskatsaus siitä, mitä henkilötiedoillesi tapahtuu, kun vierailet tällä verkkosivustolla.
Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti.
Yksityiskohtaisia tietoja tietosuojasta saat tämän tekstin alla olevasta tietosuojakäytännöstämme.

Tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Kuka on vastuussa tietojen keräämisestä tällä verkkosivustolla?

Tietojen käsittelystä tällä verkkosivustolla vastaa verkkosivuston ylläpitäjä. Löydät heidän yhteystietonsa tämän tietosuojaselosteen kohdasta ”Vastuullisen elimen tiedot”.

Miten keräämme tietojasi?

Toisaalta tietosi kerätään, kun annat ne meille. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi tiedot, jotka syötät yhteydenottolomakkeeseen.

Tietotekniikkajärjestelmämme keräävät muita tietoja automaattisesti tai suostumuksellasi, kun vierailet verkkosivustolla. Nämä ovat pääasiassa teknisiä tietoja (esim. internet-selain, käyttöjärjestelmä tai sivun katseluaika). Nämä tiedot kerätään automaattisesti heti, kun siirryt tälle verkkosivustolle.

Mihin käytämme tietojasi?

Osa tiedoista kerätään verkkosivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi. Muita tietoja voidaan käyttää käyttäjäkäyttäytymisen analysointiin.

Mitä oikeuksia sinulla on tietojesi suhteen?

Sinulla on milloin tahansa oikeus saada maksutta tietoa tallennettujen henkilötietojesi alkuperästä, vastaanottajasta ja käyttötarkoituksesta. Sinulla on myös oikeus pyytää näiden tietojen korjaamista tai poistamista. Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa tulevaisuutta varten. Sinulla on myös oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tämän ja muiden tietosuojaa koskevien kysymysten osalta.

Kolmannen osapuolen analyysityökalut ja -välineet

Kun vierailet tällä verkkosivustolla, surffauskäyttäytymistäsi voidaan analysoida tilastollisesti. Tämä tehdään pääasiassa niin sanotuilla analyysiohjelmilla.

Yksityiskohtaisia tietoja näistä analyysiohjelmista on seuraavassa tietosuojaselosteessa.

2. hosting

Isännöimme verkkosivustomme sisältöä seuraavan palveluntarjoajan kanssa:

All-Inkl

Palveluntarjoaja on ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich, Inh. René Münnich, Hauptstraße 68, 02742 Friedersdorf (jäljempänä ’All-Inkl’). Lisätietoja on All-Inklin tietosuojakäytännössä: https://all-inkl.com/datenschutzinformationen/.

All-Inkl:n käyttö perustuu 6 artiklan 6 kappaleeseen. 1 lit. f GDPR. Meillä on oikeutettu etu varmistaa, että verkkosivustomme esitetään mahdollisimman luotettavasti. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan 6 artiklan 6 kohdan perusteella. 1 lit. a DSGVO ja § 25 para. 1 TTDSG, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

 

3 Yleisiä huomautuksia ja pakollisia tietoja

Yksityisyyttä

Näiden sivujen ylläpitäjät suhtautuvat henkilötietojesi suojaamiseen erittäin vakavasti. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti ja lakisääteisten tietosuojasäännösten sekä tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kun käytät tätä verkkosivustoa, kerätään erilaisia henkilötietoja. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti. Tässä tietosuojakäytännössä selitetään, mitä tietoja keräämme ja mihin käytämme niitä. Siinä selitetään myös, miten ja mihin tarkoitukseen tämä tehdään.

Haluamme huomauttaa, että Internetissä tapahtuvassa tiedonsiirrossa (esim. sähköpostiviestinnässä) voi olla tietoturva-aukkoja. Tietojen täydellinen suojaaminen kolmansien osapuolten pääsyä vastaan ei ole mahdollista.

Vastuullisesta elimestä laadittu huomautus

Tämän verkkosivuston rekisterinpitäjä on:

Fiona Milla Jäntti
Am Anger 12
14476 Potsdam

Puhelin: 0177/6696956
Sähköposti: info@fiona-milla-jäntti.com

Rekisterinpitäjä on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen (esim. nimet, sähköpostiosoitteet jne.) käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Varastointiaika

Ellei tässä tietosuojakäytännössä ole mainittu tarkempaa säilytysaikaa, henkilötietosi säilyvät meillä, kunnes tietojen käsittelyn tarkoitus ei enää täyty. Jos esität perustellun poistopyynnön tai peruutat suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, tietosi poistetaan, ellei meillä ole muita laillisesti sallittuja syitä henkilötietojesi säilyttämiseen (esim. vero- tai kauppalainsäädännön mukaiset säilytysajat); jälkimmäisessä tapauksessa tiedot poistetaan, kun nämä syyt eivät enää päde.

Yleistä tietoa tämän verkkosivuston tietojenkäsittelyn oikeusperustasta

Jos olet antanut suostumuksesi tietojenkäsittelyyn, käsittelemme henkilötietojasi 6 artiklan 6 kohdan perusteella. 1 lit. a DSGVO tai 9 artiklan 9 kohta. 2 lit. a DSGVO, sikäli kuin 9 artiklan 9 kohdan mukaiset erityiset tietoryhmät eivät koske henkilötietoja. 1 DSGVO:ta käsitellään. Jos henkilötietojen siirtoon kolmansiin maihin annetaan nimenomainen suostumus, tietojenkäsittely tapahtuu myös 49 artiklan 49 kohdan perusteella. 1 lit. a GDPR. Jos olet antanut suostumuksesi evästeiden tallentamiseen tai päätelaitteesi tietoihin pääsyyn (esim. laitteen sormenjäljen avulla), tietojenkäsittely suoritetaan lisäksi 25 §:n kohdan ”Tietojenkäsittely” perusteella. 1 TTDSG. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Jos tietojasi tarvitaan sopimuksen täyttämiseksi tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, käsittelemme tietojasi 6 artiklan 6 kohdan perusteella. 1 lit. b GDPR. Lisäksi käsittelemme tietojasi siltä osin kuin se on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi 6 artiklan 6 kohdan perusteella. 1 lit. c GDPR. Tietojen käsittelyä voidaan suorittaa myös oikeutetun etumme perusteella 6 artiklan 6 kohdan mukaisesti. 1 lit. f DSGVO:n mukaisesti. Tietoja kussakin yksittäistapauksessa sovellettavasta oikeusperustasta annetaan tämän tietosuojaselosteen seuraavissa kohdissa.

Huomautus tietojen siirtämisestä Yhdysvaltoihin ja muihin kolmansiin maihin

Käytämme muun muassa Yhdysvalloissa tai muissa kolmansissa maissa sijaitsevien yritysten tarjoamia työkaluja, jotka eivät ole tietosuojalainsäädännön mukaan turvallisia. Kun nämä työkalut ovat käytössä, henkilötietojasi voidaan siirtää ja käsitellä näissä kolmansissa maissa. Haluamme huomauttaa, että näissä maissa ei voida taata EU:n tasoa vastaavaa tietosuojan tasoa. Esimerkiksi yhdysvaltalaiset yritykset ovat velvollisia luovuttamaan henkilötietoja turvallisuusviranomaisille ilman, että sinä rekisteröity voit ryhtyä oikeustoimiin tätä vastaan. Näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että Yhdysvaltain viranomaiset (esim. tiedustelupalvelut) käsittelevät, arvioivat ja tallentavat pysyvästi tietojasi yhdysvaltalaisilla palvelimilla valvontatarkoituksiin. Emme voi vaikuttaa näihin käsittelytoimiin.

Tietojenkäsittelyä koskevan suostumuksen peruuttaminen

Monet tietojenkäsittelytoiminnot ovat mahdollisia vain nimenomaisella suostumuksellasi. Voit peruuttaa jo antamasi suostumuksen milloin tahansa. Peruutus ei vaikuta ennen peruuttamista suoritetun tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Oikeus vastustaa tietojen keräämistä erityistapauksissa ja suoramarkkinointia (yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artikla).

JOS TIETOJENKÄSITTELY PERUSTUU ART. 6 ABS. 1 LIT. E TAI F DSGVO, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYÄ ERITYISESTÄ TILANTEESTASI JOHTUVISTA SYISTÄ; TÄMÄ KOSKEE MYÖS NÄIHIN SÄÄNNÖKSIIN PERUSTUVAA PROFILOINTIA. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTA LÖYTYY TÄSTÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA. JOS VASTUSTAT KÄSITTELYÄ, EMME ENÄÄ KÄSITTELE HENKILÖTIETOJASI, PAITSI JOS VOIMME OSOITTAA, ETTÄ KÄSITTELYYN ON PAKOTTAVA OIKEUTETTU SYY, JOKA SYRJÄYTTÄÄ ETUSI, OIKEUTESI JA VAPAUTESI, TAI JOS KÄSITTELY ON TARPEEN OIKEUDELLISTEN VAATIMUSTEN LAATIMISEKSI, ESITTÄMISEKSI TAI PUOLUSTAMISEKSI (DSGVO 21 ARTIKLAN 1 KOHDAN MUKAINEN VASTALAUSE).

JOS HENKILÖTIETOJASI KÄSITELLÄÄN SUORAMARKKINOINTIA VARTEN, SINULLA ON OIKEUS MILLOIN TAHANSA VASTUSTAA SINUA KOSKEVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ TÄLLAISTA MARKKINOINTIA VARTEN; TÄMÄ KOSKEE MYÖS PROFILOINTIA SILTÄ OSIN KUIN SE LIITTYY TÄLLAISEEN SUORAMARKKINOINTIIN. JOS VASTUSTAT SITÄ, HENKILÖTIETOJASI EI TÄMÄN JÄLKEEN ENÄÄ KÄYTETÄ SUORAMARKKINOINTITARKOITUKSIIN (SAKSAN TIETOSUOJALAIN 21 ARTIKLAN 2 KOHDAN MUKAINEN VASTUSTAMINEN).

Oikeus hakea muutosta toimivaltaiselta valvontaviranomaiselta

Jos tietosuoja-asetusta rikotaan, rekisteröidyillä on oikeus hakea muutosta valvontaviranomaiselta erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa heidän vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa sijaitsee tai jossa väitetty rikkominen tapahtui. Muutoksenhakuoikeus ei rajoita muiden hallinnollisten tai oikeudellisten muutoksenhakukeinojen käyttöä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus saada tiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, luovutettua sinulle tai kolmannelle osapuolelle yleisessä, koneellisesti luettavassa muodossa. Jos pyydät tietojen suoraa siirtoa toiselle rekisterinpitäjälle, se tehdään vain siinä määrin kuin se on teknisesti mahdollista.

Tiedot, poistaminen ja korjaaminen

Sinulla on sovellettavan lainsäädännön puitteissa oikeus saada milloin tahansa vapaasti tietoja tallennetuista henkilötiedoistasi, niiden alkuperästä ja vastaanottajasta sekä tietojenkäsittelyn tarkoituksesta ja tarvittaessa oikeus korjata tai poistaa nämä tiedot. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tästä ja muista henkilötietoihin liittyvistä kysymyksistä.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa tätä tarkoitusta varten. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen on olemassa seuraavissa tapauksissa:

  • Jos kiistät hallussamme olevien henkilötietojesi paikkansapitävyyden, tarvitsemme yleensä aikaa asian tarkistamiseen. Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista uudelleentarkastelun ajaksi.
  • Jos henkilötietojesi käsittely tapahtui/tapahtuu lainvastaisesti, voit pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos emme enää tarvitse henkilötietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, puolustamiseen tai täytäntöönpanoon, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista poistamisen sijasta.
  • Jos haluat tehdä 21 artiklan 21 kohdan mukaisen vastalauseen. 1 DSGVO:n mukaisesti sinun ja meidän etujemme välillä on löydettävä tasapaino. Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista niin kauan kuin ei ole vielä määritetty, kenen etu on etusijalla.

Jos olet rajoittanut henkilötietojesi käsittelyä, näitä tietoja voidaan – sen lisäksi, että ne tallennetaan – käsitellä vain suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseksi tai Euroopan unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

SSL- tai TLS-salaus

Tällä sivustolla käytetään SSL- tai TLS-salausta turvallisuussyistä ja luottamuksellisen sisällön, kuten tilausten tai tiedustelujen, jotka lähetät meille sivuston ylläpitäjänä, siirtämisen suojaamiseksi. Tunnistat salatun yhteyden siitä, että selaimen osoiterivillä muuttuu ”http://” muotoon ”https://” ja että selaimen rivillä on lukko-symboli.

Jos SSL- tai TLS-salaus on käytössä, kolmannet osapuolet eivät voi lukea meille lähettämiäsi tietoja.

4. tietojen kerääminen tällä verkkosivustolla

Evästeet

Internet-sivumme käyttävät niin sanottuja ”evästeitä”. Evästeet ovat pieniä datapaketteja, eivätkä ne aiheuta mitään vahinkoa loppulaitteellesi. Ne tallennetaan joko tilapäisesti istunnon ajaksi (istuntoevästeet) tai pysyvästi (pysyvät evästeet) päätelaitteeseesi. Istuntoevästeet poistetaan automaattisesti vierailun päätyttyä. Pysyvät evästeet säilyvät päätelaitteellasi, kunnes poistat ne itse tai kunnes verkkoselaimesi poistaa ne automaattisesti.

Evästeet voivat olla peräisin meiltä (ensimmäisen osapuolen evästeet) tai kolmannen osapuolen yrityksiltä (niin sanotut kolmannen osapuolen evästeet). Kolmannen osapuolen evästeet mahdollistavat tiettyjen kolmannen osapuolen yritysten palveluiden integroinnin verkkosivustoihin (esim. maksupalveluiden käsittelyyn tarkoitetut evästeet).

Evästeillä on erilaisia tehtäviä. Monet evästeet ovat teknisesti välttämättömiä, sillä tietyt verkkosivuston toiminnot eivät toimisi ilman niitä (esim. ostoskoritoiminto tai videoiden näyttäminen). Muita evästeitä voidaan käyttää käyttäjien käyttäytymisen arviointiin tai mainostarkoituksiin.

Evästeet, jotka ovat välttämättömiä sähköisen viestintäprosessin suorittamiseksi, tiettyjen pyytämiesi toimintojen tarjoamiseksi (esim. ostoskoritoimintoa varten) tai verkkosivuston optimoimiseksi (esim. evästeet verkkoyleisön mittaamiseksi) (välttämättömät evästeet), tallennetaan 6 artiklan 6 kappaleen perusteella. 1 lit. f DSGVO, ellei muuta oikeusperustaa ole määritelty. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu tallentaa tarvittavat evästeet palvelujensa teknisesti virheettömän ja optimoidun tarjoamisen varmistamiseksi. Jos evästeiden ja vastaavien tunnistustekniikoiden tallentamiseen on pyydetty suostumus, käsittely suoritetaan yksinomaan tämän suostumuksen perusteella (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ja TTDSG:n 25 artiklan 1 kohta); suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Voit asettaa selaimesi niin, että sinulle ilmoitetaan evästeiden asettamisesta ja sallia evästeet vain yksittäistapauksissa, estää evästeiden hyväksymisen tietyissä tapauksissa tai yleisesti ja aktivoida evästeiden automaattisen poistamisen selaimen sulkemisen yhteydessä. Jos evästeet poistetaan käytöstä, tämän verkkosivuston toiminnot voivat olla rajoitettuja.

Voit tutustua tällä verkkosivustolla käytettäviin evästeisiin ja palveluihin tässä tietosuojakäytännössä.

 

Suostumus Borlabs-evästeen kanssa

Verkkosivustomme käyttää Borlabs Cookie Consent -tekniikkaa saadakseen suostumuksesi tiettyjen evästeiden tallentamiseen selaimeesi tai tiettyjen tekniikoiden käyttöön ja dokumentoidakseen tämän tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tämän tekniikan toimittaja on Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hampuri (jäljempänä ”Borlabs”).

Kun siirryt verkkosivustollemme, selaimeesi tallennetaan Borlabs-eväste, joka tallentaa antamasi suostumukset tai niiden peruuttamisen. Näitä tietoja ei jaeta Borlabsin evästeiden tarjoajan kanssa.

Kerättyjä tietoja säilytetään, kunnes pyydät meitä poistamaan ne tai poistat Borlabs-evästeen itse tai kunnes tietojen säilyttämisen tarkoitus ei enää täyty. Pakolliset lakisääteiset säilytysajat eivät vaikuta asiaan. Borlabsin evästeen tietojenkäsittelyä koskevat yksityiskohdat löytyvät osoitteesta https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabsin evästesuostumustekniikan käyttö tehdään, jotta evästeiden käyttöön saadaan laissa vaaditut suostumukset. Tämän oikeusperustana on 6 artiklan 6 kohta. 1 lit. c GDPR.

 

Yhteydenottolomake

Jos lähetät meille tiedusteluja yhteydenottolomakkeen kautta, tallennamme tiedustelulomakkeessa antamasi tiedot, mukaan lukien siinä antamasi yhteystiedot, tiedustelun käsittelyä ja jatkotiedusteluja varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu 6 artiklan 6 kappaleeseen. 1 lit. b DSGVO, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen kyselyjen tehokasta käsittelyä (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottolomakkeella antamasi tiedot säilyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme käsitelleet kyselysi). Pakolliset lakisääteiset säännökset – erityisesti säilytysajat – eivät vaikuta niihin.

Pyyntö sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai faksilla, tallennamme ja käsittelemme kyselysi ja kaikki siitä johtuvat henkilötiedot (nimi, kysely) pyyntösi käsittelyä varten. Emme anna näitä tietoja eteenpäin ilman suostumustasi.

Näiden tietojen käsittely perustuu 6 artiklan 6 kappaleeseen. 1 lit. b DSGVO, jos pyyntösi liittyy sopimuksen täyttämiseen tai on tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. Kaikissa muissa tapauksissa käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, joka koskee meille osoitettujen kyselyjen tehokasta käsittelyä (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan f alakohta) tai suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta), jos sitä on pyydetty; suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Yhteydenottopyyntöjen kautta lähettämäsi tiedot pysyvät meillä, kunnes pyydät meitä poistamaan ne, peruutat suostumuksesi niiden tallentamiseen tai tietojen tallentamisen tarkoitus ei enää täyty (esimerkiksi sen jälkeen, kun olemme käsitelleet pyyntösi). Pakolliset lakisääteiset säännökset – erityisesti lakisääteiset säilytysajat – eivät vaikuta niihin.

5 uutiskirje

Uutiskirjeen tiedot

Jos haluat vastaanottaa verkkosivustolla tarjottavan uutiskirjeen, tarvitsemme sinulta sähköpostiosoitteen sekä tiedot, joiden avulla voimme varmistaa, että olet annetun sähköpostiosoitteen omistaja ja että suostut vastaanottamaan uutiskirjeen. Muita tietoja ei kerätä tai kerätään vain vapaaehtoisesti. Käytämme uutiskirjepalveluntarjoajia, jotka kuvataan jäljempänä, uutiskirjeiden käsittelyyn.

Mailchimp

Tämä verkkosivusto käyttää Mailchimpin palveluja uutiskirjeiden lähettämiseen. Palveluntarjoaja on Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, Yhdysvallat.

Mailchimp on palvelu, jonka avulla voidaan muun muassa järjestää ja analysoida uutiskirjeiden lähettämistä. Jos annat tietoja uutiskirjeen vastaanottamista varten (esim. sähköpostiosoite), nämä tiedot tallennetaan Mailchimpin palvelimille Yhdysvalloissa.

Mailchimpin avulla voimme analysoida uutiskirjekampanjoita. Kun avaat Mailchimpillä lähetetyn sähköpostin, sähköpostin sisältämä tiedosto (niin sanottu web beacon) muodostaa yhteyden Mailchimpin palvelimiin Yhdysvalloissa. Näin voidaan määrittää, onko uutiskirjeviesti avattu ja mitä linkkejä on mahdollisesti napsautettu. Lisäksi kerätään teknisiä tietoja (esim. käyttöaika, IP-osoite, selaimen tyyppi ja käyttöjärjestelmä). Näitä tietoja ei voida osoittaa uutiskirjeen vastaanottajalle. Niitä käytetään yksinomaan uutiskirjekampanjoiden tilastolliseen analysointiin. Näiden analyysien tulosten perusteella voidaan mukauttaa tulevia uutiskirjeitä paremmin vastaanottajien kiinnostuksen kohteisiin.

Jos et halua Mailchimpin tekemiä analyysejä, sinun on peruutettava uutiskirjeen tilaus. Tarjoamme linkin tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä.

Tietojen käsittely perustuu suostumukseesi (DSGVO 6 artiklan 1 kohdan a alakohta). Voit peruuttaa tämän suostumuksen milloin tahansa peruuttamalla uutiskirjeen tilauksen. Peruuttaminen ei vaikuta jo suoritettujen tietojenkäsittelytoimien laillisuuteen.

Me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja säilytämme tiedot, jotka annat meille uutiskirjeen vastaanottamista varten, kunnes peruutat uutiskirjeen tilauksen, ja ne poistetaan uutiskirjeen jakelulistalta sen jälkeen, kun olet peruuttanut uutiskirjeen tilauksen. Tämä ei vaikuta tietoihin, jotka olemme tallentaneet muihin tarkoituksiin.

Tietojen siirto Yhdysvaltoihin perustuu EU:n komission vakiosopimuslausekkeisiin. Yksityiskohdat löytyvät täältä: https://mailchimp.com/eu-us-data-transfer-statement/ ja https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/#Annex_C_-_Standard_Contractual_Clauses.

Kun olet poistunut uutiskirjeen jakelulistalta, me tai uutiskirjepalvelun tarjoaja tallennamme sähköpostiosoitteesi tarvittaessa mustalle listalle estääkseen tulevat postitukset. Mustan listan tietoja käytetään vain tähän tarkoitukseen, eikä niitä yhdistetä muihin tietoihin. Tämä palvelee sekä sinun etujasi että meidän etuamme täyttää lakisääteiset vaatimukset uutiskirjeitä lähettäessämme (DSGVO:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettu oikeutettu etu). Mustan listan varastointia ei ole rajoitettu ajallisesti. Voit vastustaa tietojen tallentamista, jos etusi on tärkeämpi kuin oikeutettu etumme.

Lisätietoja on Mailchimpin tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://mailchimp.com/legal/terms/.

6. liitännäiset ja työkalut

YouTube

Tämä verkkosivusto upottaa videoita YouTube-sivustolta. Verkkosivustoa ylläpitää Google Ireland Limited (”Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti.

Kun vierailet jollakin verkkosivustollamme, johon YouTube on upotettu, yhteys YouTuben palvelimiin muodostetaan. Tämä kertoo YouTube-palvelimelle, millä sivuillamme olet käynyt.

Lisäksi YouTube voi tallentaa päätelaitteellesi erilaisia evästeitä tai käyttää vastaavia tunnistustekniikoita (esim. laitteen sormenjälki). Tällä tavoin YouTube voi saada tietoa tämän verkkosivuston kävijöistä. Näitä tietoja käytetään muun muassa videotilastojen keräämiseen, käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja petosyritysten estämiseen.

Jos olet kirjautunut YouTube-tilillesi, annat YouTuben yhdistää selauskäyttäytymisesi suoraan henkilökohtaiseen profiiliisi. Voit estää tämän kirjautumalla ulos YouTube-tililtäsi.

YouTubea käytetään verkkotarjoustemme houkuttelevan esittelyn vuoksi. Tämä muodostaa 6 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun oikeutetun edun. 1 lit. f GDPR. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan 6 artiklan 6 kohdan perusteella. 1 lit. a DSGVO ja § 25 para. 1 TTDSG, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Lisätietoja käyttäjätietojen käsittelystä on YouTuben tietosuojakäytännössä osoitteessa: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (paikallinen hosting)

Tämä sivusto käyttää niin sanottuja Google Fonts -fontteja, jotka ovat Googlen tarjoamia fonttien yhtenäiseen esittämiseen. Google-fontit on asennettu paikallisesti. Yhteyttä Googlen palvelimiin ei muodosteta.

Lisätietoja Google Fontsista on osoitteessa https://developers.google.com/fonts/faq ja Googlen tietosuojakäytännössä: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

MyFonts

Tämä sivusto käyttää MyFontsia. Nämä fontit ladataan selaimeesi, kun vierailet verkkosivustollamme, jotta varmistetaan yhdenmukainen kirjasintyyppi verkkosivuston näyttämisessä. Toimittaja on Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, Yhdysvallat.

Lisenssiehtojen noudattamisen ja kuukausittaisten sivulatausten määrän tarkistamiseksi MyFonts siirtää IP-osoitteesi yhdessä verkkosivustomme URL-osoitteen ja sopimustietojen kanssa Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimilleen. Monotypen mukaan IP-osoitteesi anonymisoidaan välittömästi lähetyksen jälkeen, jotta sitä ei voida enää yhdistää henkilöön (anonymisointi).

Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät Monotypyn tietosuojakäytännöstä osoitteessa https://www.monotype.com/de/rechtshinweise/datenschutzrichtlinie/datenschutzrichtlinie-zum-tracking-von-webschriften.

ManageWP

Hallinnoimme tätä verkkosivustoa ManageWP-työkalun avulla. Palveluntarjoaja on GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (jäljempänä ManageWP).

ManageWP:n avulla voimme muun muassa valvoa verkkosivustomme turvallisuutta ja suorituskykyä sekä tehdä automaattisia varmuuskopioita. ManageWP:llä on siten pääsy kaikkeen verkkosivuston sisältöön, mukaan lukien tietokantamme. ManageWP:tä isännöidään palveluntarjoajan palvelimilla.

ManageWP:n käyttö perustuu 6 artiklan 6 kappaleeseen. 1 lit. f GDPR. Verkkosivuston ylläpitäjän oikeutettu etu on sen verkkosivuston (verkkosivustojen) mahdollisimman tehokas ja turvallinen toiminta. Jos vastaavaa suostumusta on pyydetty, käsittely suoritetaan yksinomaan 6 artiklan 6 kohdan perusteella. 1 lit. a DSGVO ja § 25 para. 1 TTDSG, sikäli kuin suostumus sisältää evästeiden tallentamisen tai pääsyn käyttäjän päätelaitteen tietoihin (esim. laitteen sormenjälki) TTDSG:ssä tarkoitetulla tavalla. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa.

Työtehtävien käsittely

Olemme tehneet sopimuksen tilausten käsittelystä (AVV) edellä mainitun palvelun käytöstä. Kyseessä on tietosuojalainsäädännön edellyttämä sopimus, jolla varmistetaan, että se käsittelee verkkosivuston kävijöiden henkilötietoja ainoastaan ohjeidemme mukaisesti ja DSGVO:n mukaisesti.